Navrhněte si svoji zahradu sami s pomocí zahradního architekta

Celostní přístup k vašemu prostoru díky Consensus designu. 


Kvality našeho okolí, ať již jsou konfrontační nebo harmonické, v nás rezonují. 

Krásná místa jsou bez vyjímky založena na „správnosti“, na ekologickém zdraví místa. Mají integritu a rovnováhu. Duch místa je tu posílen tím, že si jej ceníme. To vše se k nám vrací, protože duch, který místem prozařuje, ovlivňuje naše cítění a utváří nás. Tím určuje, jak jednáme a kým jsme.

Rozladěné okolí provokuje sociální disharmonii a zvyšuje hladinu stresu. Poničená místa nás ničí. Znásilněná místa nám dávají okázale najevo duchovní znehodnocení.                                             

                                                                                                                            Christopher Day   

                                        

"Consensus design" je způsob akčního plánování, který nabízí majitelům a investorům úzkou spolupráci s námi, zahradními architekty. Každý návrh je zohledněn a výsledkem je kompromis mezi všemi zúčastněnými.

Plánování probíhá 1-3 dny na plánovaném pozemku a dovolí tak vám - investorům i nám, architektům, zažít pozemek celostně - v rovině fyzické, pocitové a duchovní, ale také v kontextu doby.  Tento proces odhaluje velké množství informací o místě. Consensus design vytváří podle našich zkušeností místa, ve kterých se cítíme naživu, tvůrčí a v míru.

Pokud vás zaujal tento možný model vzniku vaší zahrady, kontaktujte nás pro více informací.

Permakultura je vytvoření malého ráje
zde na zemi. (Bill Mollison)

Více o permakultuře najdete zde.

Člověk může být opravdovým člověkem jen v přiorozené harmonii s přírodou, zvířaty, rostlinami, větrem a vodou, nebem a zemí.
(Klaus-Michael Meyer-Abich)