Suchomilná zahrada, Moravské Bránice


 

Hlavním zadáním pro návrh bylo vytvoření okrasné bezúdržbové předzahrádky, která obstojí bez zálivky i v horkém suchém létě a zároveň bude respektovat venkovský charakter místa. Hlavním vegetačním prvkem použitým v navrženém řešení je extenzivní suchomilné společenstvo bylin připomínající step (tzv. „Perennemix“), které se střídá s kamennými plochami bez vegetace. Základem tohoto typu záhonu jsou cibuloviny s jarním aspektem, trvalky a okrasné traviny výrazné v pozdním létě a na podzim. Od jara do podzimu se tak předzahrádka stále mění.

Permakultura je vytvoření malého ráje
zde na zemi. (Bill Mollison)

Více o permakultuře najdete zde.

Člověk může být opravdovým člověkem jen v přiorozené harmonii s přírodou, zvířaty, rostlinami, větrem a vodou, nebem a zemí.
(Klaus-Michael Meyer-Abich)