Trvalková zahrada, Moravany


Investor: soukromý 
Projektant: Ing. Eva Teplická

Celková plocha: 400 m2 
Datum realizace: jaro 2012
Zhotovitel: Ing. Smola – sadové úpravy, Zbyn
ěk Dvořák – kamenické práce

 

Cílem navrhovaného řešení bylo vytvořit ze zahrady v návaznosti na dům další obytný prostor a vnesením detailů do kompozice vytvořit pro mladou rodinu s dětmi příjemný a harmonický prostor. Terénní převýšení je řešenou suchou kamennou zídkou s kamennými schody a je využito k umístění zahradního přístřešku s pergolou. Střecha přístřešku je navrhována jako extenzivní vegetační střecha s domácími druhy trav a bylin. Po obvodu zahrady je jako kulisa vysázen živý plot z domácích a jedlých keřů. Základní kostru kompozice tvoři u vstupu solitérní jeřáb ptačí moravský, dále pak ovocné stromy – švestka a muchovník. Keřové skupiny jsou doplněny trvalkovými záhony divokého charakteru. Jarní aspekt tvoří cibuloviny. Poblíž kuchyně a terasy domu jsou umístěny vyvýšené zeleninové záhony. 

Permakultura je vytvoření malého ráje
zde na zemi. (Bill Mollison)

Více o permakultuře najdete zde.

Člověk může být opravdovým člověkem jen v přiorozené harmonii s přírodou, zvířaty, rostlinami, větrem a vodou, nebem a zemí.
(Klaus-Michael Meyer-Abich)