K zamyšlení - Britské listy

Dosud nejrozsáhlejší studie stavu planety Země dospívá k závěru, že lidská činnost ohrožuje schopnost Zeměkoule uživit příští generace.

Zpráva konstatuje, že způsob, jímž společnost získává své zdroje, už vyvolala nenapravitelné změny, které poškozují přírodní procesy potřebné pro přežití života na planetě Zemi.

Ochromí to úsilí odstraňovat hlad, chudobu a zlepšovat zdravotní péči.

Na zprávě nazvané Millennium Ecosystem Assessment (Zhodnocení ekosystému za tisíciletí) pracovalo 1300 vědců z 95 zemí světa po dobu posledních čtyř let.

Zpráva poukazuje na to, že lidé za nesmírně krátkou dobu zcela změnili většinu ekosystémů na této planetě.

Způsob, jímž společnost za posledních 50 let získává potraviny, pitnou vodu, dřevo, a palivo, vážným způsobem poškodil životní prostředí.

Současný stav bude zřejmě překážkou k plnění cílů stanovených v Plánu pro rozvoj v novém tisíciletí (Millennium Development Goals), které světoví politikové schválili v roce 2000 v OSN.

Studie zjistila, že požadavky rychle rostoucího počtu obyvatelstva po druhé světové válce znamenají, že se plundrují nenapravitelným způsobem přírodní zdroje. (Zdroj: Britské listy 30.11.2005)

Zpět na stránku k zamyšlení »

 

Permakultura je vytvoření malého ráje
zde na zemi. (Bill Mollison)

Více o permakultuře najdete zde.

Člověk může být opravdovým člověkem jen v přiorozené harmonii s přírodou, zvířaty, rostlinami, větrem a vodou, nebem a zemí.
(Klaus-Michael Meyer-Abich)