Instituce, programy

ázava 21 - Pilotní projekt pro obnovu našich řek.

Voda je krví krajiny, její čistota (nebo nečistota) spolehlivě odhalí, zda je nemocná nebo zdravá.www.sazava21.cz

Permakultura je vytvoření malého ráje
zde na zemi. (Bill Mollison)

Více o permakultuře najdete zde.

Člověk může být opravdovým člověkem jen v přiorozené harmonii s přírodou, zvířaty, rostlinami, větrem a vodou, nebem a zemí.
(Klaus-Michael Meyer-Abich)