13 klíčů

Nepodceňujte význam zahrady. Je rovnocenným partnerem rodinného domu a spolu s ním vytváří to, čemu říkáme domov.

Jste vlastníkem zahrady. Ale co dál? Jaké funkce bude splňovat? Jaké kroky je třeba udělat, aby zahrada vypadala tak, jak si přejete? Co lze realizovat svépomocí a co je lépe přenechat odborníkům?

Vy sami si možná často dokážete představit, jak by vaše zahrada měla vypadat. K čemu tedy potřebujete zkušeného zahradního architekta? Odpověď je prostá. Aby zahrada vypadala opravdu pěkně, je třeba použít vhodné rostliny a "neživé materiály".
Jen málokdo z majitelů zahrad se může pochlubit dokonalou znalostí rostlinného materiálu a tak se vám může stát, že místo malého stromku vám na zahradě vyroste patnáctimetrový velikán.

Dobrý zahradní architekt vám bez tohoto rizika vypracuje projekt podle vašich představ a požadavků, se zárukou kvalitního vzhledu zahrady i po dvaceti letech. Při výběru rostlin je třeba zohlednit zejména polohu zahrady (nadm. výška, půdní podmínky, orientace k světovým stranám, světlo - stín atd. ) Vyvarujete se tak investice do nevhodných rostlin, které budou chřadnout nebo časem odumřou.
Budete mít celkovou koncepci, i když ji budete moci realizovat jen postupně.

Každý má právo na svůj vlastní vkus.
Zahrada by měla být soukromým, nezaměnitelným prostorem, ve kterém její majitel nachází nejen uvolnění a odpočinek, ale načerpává nové síly a inspiraci. Dobře se ale můžete cítit jen tam, kde se vám skutečně líbí. Pravá estetika a energie se skrývá především v živé přírodní harmonii, nikoliv ve sterilním a samoúčelném skládání navzájem nesouvisejících rostlin.

Se vzrůstajícím vědomím nutnosti zachování přírody a ctění nepsaných ekologických zákonů, narůstá také touha po životě s přírodou, nikoliv proti ní. Zahrada má být pestrá, různorodá a plná života. Zároveň ovšem musí také plnit funkci odpočinkového a produkčního prostředí, ale místo zde musejí mít také děti a přátelé. Skloubit takové množství poměrně širokospektrálních požadavků rozhodně není záležitostí jednoduchou.

Například zahrady, které jsou monotónní nebo naopak nepromyšlenou stavebnicí z mnoha druhů kostek, rozhodně nelze označit za prodloužení rodinného domu.

Poctivější přístup vidím ve stále sílícím trendu návratu k "přírodním zahradám", přirozeným biotopům s cíleně vytvořenými vazbami mezi rostlinami a s lákavou nabídkou k osídlení živočichy. Takto založeným společenstvům se odborně říká permakultura. Zahrady založené podle tohoto systému jsou krásné a obdivuhodně zdravé. Permakulturní principy jsou použitelné v každém měřítku. Řešení budou rozdílné pro každé místo i zahradu. Každé místo má jiné mikroklima, půdní podmínky a původní vegetaci, která musí být zohledněna stejně jako potřeby, záliby, zájmy a životní styl každé rodiny.

Permakultura je vytvoření malého ráje
zde na zemi. (Bill Mollison)

Více o permakultuře najdete zde.

Člověk může být opravdovým člověkem jen v přiorozené harmonii s přírodou, zvířaty, rostlinami, větrem a vodou, nebem a zemí.
(Klaus-Michael Meyer-Abich)