Domácí dřeviny

Domácí dřeviny - dřín, rakytník & Co

Charakter zahrady určují především stromy a keře. Až dobře promyšlené osázení dřevinami vytvoří z vaší zahrady příjemný prostor. Pokud se rozhodnete osázet zahradu především domácími dřevinami, budete se těšit ze společnosti ptáků, motýlů a dalších užitečných živočichů, kteří budou chránit zahradu před škůdci.

Předpoklad pro přírodě blízkou zahradu jsou stabilní rostlinná společenstva.

"Exoti" versus domácí dřeviny
Vzhled našich zahrad se v minulých letech změnil kvůli módním trendům a jednostrannou nabídkou rostlin v zahradnictvích. Zahrady se staly nudnými a monotónními díky cizokrajným odrůdám jehličnanů - a to na úkor domácí přírody.

Proč si dobrovolně vytváříme neobyvatelné zahrady plné cizokrajných rostlin? Jsou nepříjemné pro pobyt, pro děti nudné a to vše na úkor domácí přírody.

Pokud si přejete přírodě blízkou zahradu, měla by větší část osázení být domácího původu. 

Je mnoho dobrých důvodů pro jejich použití: původní dřeviny byly v našich zeměpisných šířkách rozšířeny již před tisíciletími, ještě před tím, než člověk začal obdělávat půdu. V průběhu evoluce se živočichové přizpůsobili místní vegetaci. Každý domácí strom či keř v zahradě je zdrojem potravy a domovem spousty živočichů. Mnoho živočichů potřebuje k životu pouze určité dřeviny - pokud v krajině chybí, jsou ohroženi. S každou původní dřevinou tedy začíná potravní řetězec živočichů, kteří se starají o ekologickou stabilitu zahrady (redukce škůdců atd.). 

Samozřejmě i řada cizokrajných dřevin slouží živočichům jako úkryt a zdroj potravy. Nikdy se však nemůže rozvinout tak bohatá potravní síť jako u původních dřevin. Dub letní je například domovem 200 druhů hmyzu a 28 druhů ptáků. Kaštan (jírovec maďal) oproti tomu pouze 4 hmyzích a 2 ptačích druhů (Arbeitsbuch Naturgarten-Albert Lüllwitz). Hmyz, který se stará o opylování ovocných stromů a některých druhů zeleniny tak nenajde v typické koniferové zahradě žádný zdroj úkrytu a potravy.

Naše původní dřeviny jsou nenáročné a odolné proti nemocím. I v extrémních podmínkách našich měst prospívají poměrně dobře. "Exoty" používáme ve městech díky jejich větší odolnosti proti zasolení a škodlivým látkám v ovzduší. Nepůvodní dřeviny jsou ale bohužel častěji napadány škůdci a nemocemi.

Díky listnatým dřevinám jsou naše zahrady proměnlivé po celý rok; od prvních květů dřínu či lýkovce až po podzimní zbarvení listů kaliny a barevných plodů brslenu či svídy (viz foto). 
Většinu plodů můžeme využít k přípravě výborných marmelád či likérů(viz tabulka). 

"Znovuobjevení" domácích dřevin by nemělo vést v žádném případě k vyloučení nepůvodních dřevin z našich zahrad a měst. Hodnota nemůže být těmto dřevinám odepřena především v ozeleňování malých ploch a problémových míst ve městech. Některé nepůvodní dřeviny mají také chutné plody (muchovník, arónie, ...). 
Dogmatické omezení na výhradně domácí keře tedy není řešení. Měly by však v našich zahradách převažovat. 

Solitérní stromy jsou výrazným prvkem zahrady. Keře člení zahradu, oživují ji svými květy a listy. Volně rostoucí živé plotyohraničují přirozeně pozemek, chrání před větrem, hlukem, prachem a vytváří příjemné mikroklima a atmosféru. V malých zahradách tuto funkci přejímají stříhané živé ploty. 
Popínavé rostliny vytvoří z obvodové zdi živoucí plot.

Příklad použití našich domácích dřevin:
Zdroj:: Enzyklopädie der essbaren Wildpflanzen, Steffen Guido Fleischhauer

Druh dřevinyPoužití
Dřišťál 
(Berberis vulgaris)
Plody:syrové i sušené k jídlu, koření do omáček k masu, přísada do kompotů, čaj, likér, šťáva,
Mladé listy: v malém množství do salátů, čaj
Dřín
(Cornus mas)
Plody: syrové a sušené plody jako kandované ovoce, šťáva, marmeláda, víno, želé, čaj, semena se melou na kávu
Květy: aroma do likérů a alkoholových nápojů
Líska
(Corylus avellana)
Listy: mladé listy od března do dubna na špenát, syrové plody
Plody: syrové, do koláčů, chleba, salátů, výroba jedlého oleje
Střemcha
(Prunus padus)
Plody: syrové a sušené plody jako kandované ovoce, marmeláda, likér, čaj
Šípková růže
(Rosa canina)
Plody: marmeláda, čaj, omáčky, likér
Květy: ihned po odkvětu kandované, čaj
Černý bez
(Sambucus nigra)
Plody: marmeláda, šťáva, likér, víno, kandované ovoce, kompot
Květy: sirup, víno, přísada do salátů,
Jeřáb
(Sorbus aucuparia)
Plody: marmeláda, likér, želé, šťáva
Svída
(Cornus sanguinea)
Plody: marmeláda, šťáva

Permakultura je vytvoření malého ráje
zde na zemi. (Bill Mollison)

Více o permakultuře najdete zde.

Člověk může být opravdovým člověkem jen v přiorozené harmonii s přírodou, zvířaty, rostlinami, větrem a vodou, nebem a zemí.
(Klaus-Michael Meyer-Abich)