Střešní zahrady

ODKUD SE ZELENÉ STŘECHY VZALY ?

Ozelenění střech není zdaleka záležitostí novodobou, jak by se mohlo zdát. Už lidé pravěkých kultur mohli pozorovat vegetaci obrůstající jejich jednoduché příbytky z přírodnin. Tehdy se jednalo ještě o ozelenění nezáměrné (v téže podobě ho nicméně známe i dnes - ze starých zídek, schodišť i střech). Lidé žijící v klimaticky nepříznivých ... celý článek (1.díl) »

PŘÍNOS STŘEŠNÍHO OZELENĚNÍ

Střešní ozelenění je významným přispěním do ekologického systému velkých měst, zvláště jejich centrálních a přelidněných částí, kde zmenší podíl zastavěných ploch ve prospěch ploch zeleně, a zlepší tak špatné hygienické podmínky dané hlukem, prašností či nedostatečným prouděným vzduchu. Zároveň představuje možnost, jak získat nové ... 
celý článek (2. díl) »

TYPY STŘEŠNÍHO OZELENĚNÍ A TERMINOLOGIE

Střešní ozelenění můžeme rozdělit do následujícíh skupin ... celý článek (3.díl) »

FUNKCE A ÚČINKY STŘEŠNÍHO OZELENĚNÍ

A/ Ekologická a hygienická funkce ... celý článek (4. díl) »
B/ Ekonomická funkce ... celý článek (5.díl) »
C/ Psychologická, estetická a rekreační funkce ... celý článek (6.díl) »
Permakultura je vytvoření malého ráje
zde na zemi. (Bill Mollison)

Více o permakultuře najdete zde.

Člověk může být opravdovým člověkem jen v přiorozené harmonii s přírodou, zvířaty, rostlinami, větrem a vodou, nebem a zemí.
(Klaus-Michael Meyer-Abich)