To nejcennější

V každé zahradě by měla být nejdůležitější půda. Bereme ji jako něco samozřejmého a její hodnota není dostatečně doceněna. 

Jak jinak by se dalo vysvětlit nešetrné zacházení s naší půdou? Každý den ztrácíme díky erozi cennou a úrodnou část země, která vznikala tisíce let.

I přes světovou krizi je spotřeba půdy stále větší. Denně zmizí v naší republice přes 30ha půdy pod betonem a asfaltem. A na zbylou půdu se hrnou tuny jedovatých látek denně - z továrních komínů, dopravy atd. 

Poněvadž to ještě nestačí, přidáme pesticidy a minerální hnojiva. A to často i ve vlastních zahradách. S půdou je zároveň zničen i celý komplexní a citlivý ekologický systém půdního života. 

Ničíme si tak dobrovolně náš vlastní základ života. Tohoto by si měl být každý vědom i na své vlastní zahradě. Než vezmeme do ruky rýč, měly bychom vědět, že je půda prostředím pro mnoho zvířat, rostlin a dalších "neviditelných" organismů.

Bez života v půdě by nebyl život vůbec žádný.

"Dalo by se pochybovat, že některé jiné zvíře sehrálo v dějinách lidstva tak důležitou úlohu jako tyto malé potvůrky. Oproti nim neznamenají dosud vládnoucí králové a císaři vůbec nic. " Napsal r.1881 Charles Darwin o žížalách. 

Žížaly se díky důkladné podzemní práci a rozkladu organického materiálu na výživný humus podílejí na tvorbě půdy. 

Dešťovky a jiní okem rozeznatelní půdní živočichové jsou relativně známí. Kdo z nás ale tuší, že v hrsti hlíny s jednou žížalou jsou další miliardy živočichů, mikroorganismů, bakterií a hub?

Bez půdního života by nefungoval koloběh látek v přírodě, nerostly by žádné rostliny a my bychom se udusili v odpadcích. Abychom zajistili koloběh látek i v naší zahradě, musíme se postarat o dodání potravy těmto půdním organismům a to nejlépe v podobě:

 

Kompostování

Kompostování je jednodušší, než je popsáno ve všech příručkách. Pokud dodržíte jistá pravidla, úspěch je zaručen. Mikroorganismy za nás udělají veškerou práci; odpad bude přeměněn na úžasnou výživnou hmotu, na které si vaše rostlinky pochutnají. Pokud s kompostováním začínáte, jednoduše dávejte veškeré organické odpady na jednu hromadu bez toho, aniž byste dbali na jednotlivé vrstvy, jak popisují příručky. Pro kompost vyberte chráněné, zastíněné místo a dbejte na dobré provětrávání a míchání materiálů - ničeho nedávejte na kompost velké množství - vždy promíchejte s jiným materiálem(např. posekanou trávu promíchat s větvičkami). Nejspodnější vrstva by měla být z hrubého dřeva a větví kvůli dobrému provzdušnění. Pokud občas přihodíte na kompost kopřivy, kostival či měsíček, urychlíte proces tlení.

Na kompost nepatří: nemocné rostliny, plevel s kořeny, zbytky masitých jídel(přitahují krysy a myši), kůra citrusů, větve tují a dalších cizokrajných jehličnanů (odpuzují žížaly a zpomalují tak proces tlení).

Jednoduchá konstrukce na kompost z Euro-palet - made in Paseky

Velkoplošné kompostárny, kam může každý odvézt svůj odpad a vyzvednout si kompost, jsou v cizině samozřejmostí

Permakultura je vytvoření malého ráje
zde na zemi. (Bill Mollison)

Více o permakultuře najdete zde.

Člověk může být opravdovým člověkem jen v přiorozené harmonii s přírodou, zvířaty, rostlinami, větrem a vodou, nebem a zemí.
(Klaus-Michael Meyer-Abich)