Voda je život

Potřebujeme čistou a živou vodu.

Odkud pochází voda, která mi teče doma z kohoutku?
Je čistá, nebo jen "vyčištěná"?
Kam teče voda, která bublá v okapech a stéká do země?
Kam teče voda z mého odpadu a s čím vším jsem ji smíchal?
Co se stane s čistícími prostředky a pracími prášky v odpadní vodě?
Přemýšlejte o těchto otázkách, nezapomínejte na ně.

Voda znamená život. Ani jediná kapka nesmí přijít nazmar.Voda v zahradě

Voda zpívá. V tichu vlahých nocí a teplých letních dní je bublání, zurčení a šplouchání příjemná chladivá melodie. Klidný zvuk vody uklidňuje. Pročišťuje myšlenky.Voda je obohacení každého prostoru. S vodním prvkem získává zahrada další rozměr. Na výběr máme několik možností:


Potok

vine se zahradou, přeskakuje kameny a ústí do zahradního rybníčku. Rozkvetlé květiny na okraji podtrhují jeho půvab. Potůčky vyzařují klid, přináší nám uvolnění. Pozorujeme proud vody a necháváme volně proudit naše myšlenky.

Kaskády


Ekologické okrasné či koupací jezírko

je malá vodní plocha s přírodním samočištěním, která se přibližuje přírodnímu vzhledu a přírodním podmínkám. Dobře založené jezírko je schopno fungovat jako přírodní ekosystém s trvalou kvalitou vody vhodnou i ke koupání. 


VIDEO o koupacích jezírkách můžete stáhnout ZDE 31,7Mb (avi) Autor Ing. Jiří Hájek

Bazén nebo přírodní jezírko?

  • Nebaví vás již stále kontrolovat kvalitu vody ve vašem bazénu a lít do něj různé chemikálie?
  • Chcete zlepšit mikroklima své zahrady?
  • Jste alergičtí na chlór?
  • Chtěli by jste bazén využít i jako estetický prvek zahrady, protože nemá celoroční využití?
Řešením je realizace či přestavba vašeho bazénu na přírodní koupací či okrasné jezírko!

 

Žádná voda není bez života. Pokud ve vodě není život, je mrtvá. Voda v bazénech je mrtvá díky chlóru, který je pro naše zdraví škodlivý.

Živá voda se sama dokáže dokonale postarat o svoji čistotu, vzpomeňte si na rybníky možná ještě z vašeho dětství. Byly čisté a dalo se v nich koupat celé léto, dokud jsme nenarušili přirozenou rovnováhu vypouštěním odpadů a hnojiv do řek a rybníků. Voda může být opravdu dokonale čistá, pokud je zachována dostatečně velká rostlinná čistící zóna a nevypouští se do nich splašky. Přírodní koupací biotopy jsou se v poslední době těší velké oblibě a bazény se "zpřírodňují" osázením rostlinami podle tohoto vzoru.

Zdroj vody

Základní otázka je, čím budeme bazén napouštět. Napouštět bazén cennou a drahou pitnou vodou je nesmysl. Nejvýhodnější je přírodní vodní zdroj, dlouhodobé využití dešťové vody nebo čistit šedou vodu z domácnosti přes kořenovou čističku. Pokud budete brát vodu ze studny, kterou využívají i sousedé, je dobré předtím zjistit (posouzení hydrogeologa), zda větší odběr neovlivní vydatnost zdroje podzemní vody. Pokud chcete pro napouštění nádrže využívat dešťovou vodu, udělejte přípojku k okapové rouře (ve specializovaných obchodech jsou ke koupi různé typy) a sbírejte vodu do připravených nádrží. Z těchto cisteren veďte vodu přes potok nebo přírodní čističku do jezírka.

Jak vodu čistit?

Voda přitékající do jezírka z okapové roury, studny či potoka by měla být vždy vedena do nádrže oklikou. Ideálním řešením je kaskádovitý potůček, kde voda protéká přes jednotlivé stupně nebo dokonce malé vodopády do jezírka. Během průtoku se jednak usazují v korytě potoka všechny hrubé plovoucí nečistoty, jednak se přitékající voda přizpůsobí teplotně vodě v jezírku.

Další variantou je kořenová čistička, která vyčistí vaši odpadovou šedou vodu z domácnosti. Navíc vypadá v zahradě pěkně díky kvetoucím rostlinám a její pořízení je levné. Jak rostliny čistí vodu? 

V kořenovém systému rostlin žije velké množství miniaturních živočichů (například bakterií), které se živí tím, co vodu znečišťuje - fosfor, dusík, čpavek atd.

Inspirace: Gaia´s garden - , Toby Hemenway

Využijte možnosti našeho poradenství či realizace vodních biotopů a kořenových čističek!

Vodní rostliny

K okrášlení vodní plochy máme k dispozici celou řadu vodních rostlin.

Voda láká mnoha živočichů: vážky, obojživelníků, ptáky...

Není potřeba kupovat všechny rostliny do jezírka, nejsou totiž levné. Několik vodních rostlin si můžete přinést z procházky kolem rybníka ve vašem okolí. Rychle se rozrostou.

Část rostlin je ale potřeba vždy koupit a zaručit tak pestrost druhů. 

Nákup vodních rostlin doporučuji v zahradnictví p. Hřibala v Komořanech.

Rostlinám stačí ke zdravému růstu živiny obsažené ve vodní nádrži. Je důležité zachovat správný poměr volné vodní plochy a čistící zóny. Čím rychleji se ve vašem jezírku vytvoří fungující živočišná společenstva, tím méně musíte do jeho přirozeného vývoje zasahovat. Zdravé rostliny jsou natolik odolné, že se samy ubrání před napadením parazity nebo houbou.

Malé vodní nádrže

I tam, kde nemáme dostatek plochy na vodní biotop, nemusíme se vodního prvku vzdát. 

I vodní minizahrádka je na první pohled působivá! Atraktivní vodní kompozici můžete vybudovat například zadržením deštové vody v malé nádrži ze dřeva, keramiky nebo kamene. 

Permakultura je vytvoření malého ráje
zde na zemi. (Bill Mollison)

Více o permakultuře najdete zde.

Člověk může být opravdovým člověkem jen v přiorozené harmonii s přírodou, zvířaty, rostlinami, větrem a vodou, nebem a zemí.
(Klaus-Michael Meyer-Abich)