Zahradní terapie

Ačkoliv to dnes mnohdy už tak nevypadá, je člověk stále součástí živé přírody. Naše tělo se stále řídí zákony a rytmy, které platí od pradávna pro nás i ostatní živočichy. Moderní věda někdy znovu objevuje staré dobré pravdy. Jednou z nich je i to, že příroda léčí. Zahradní terapie je pojem známý po celém světě. Ve vyspělých zemích všech kontinentů se rozvíjí speciální profese - zahradní terapeut. Vědecký přístup sice už dokáže vysvětlit mechanismy působení živé přírody na člověka, bourá mýtus "tajemné síly", nicméně na ozdravném výsledku se nic nezměnilo. Potřeba rozmanitosti v prostředí a souhry denního režimu s rytmy v přírodě je i u současného člověka stále stejná jako byla u starých dobrých lovců mamutů.

V procesu zahradní terapie se promyšleně využívá vliv práce v zahradě i samotného pobytu v ní k léčbě a rehabilitaci lidí s nejrůznějšími problémy. Zahrady využívané pro léčbu se budují u nemocnic, léčeben, domovů pro seniory, zařízení pro handicapované, ale i třeba ve věznicích nebo školách. Princip je jednoduchý. Pozorovat jak něco roste, jaké má biorytmy a potřeby, pomáhá člověku pochopit a uvědomit si svoje vlastní potřeby. A když se ještě o to sám stará, snáze rehabilituje např. po operaci, snáze zapomene na své těžké životní starosti, mimoděk relaxuje a "vypne", přirozeně se naladí na rytmus dne a noci apod.

Dalším základem zahradní terapie je vzájemný vztah mezi dvěma živými organismy (podobně, jako například při známé terapii s využitím psů). Péče o rostlinu není složitá a její reakce jsou snadno čitelné. Nové listy a třeba i květy jsou úžasnou odměnou. Staří lidé, kteří jsou donuceni odejít do domova důchodců z místa, kde strávili celý život, ztratí po přestěhování často "chuť do života", propadají depresi a bohužel v této fázi často zemřou. V jednom zařízení pro seniory se tomuto smutnému pravidlu zkusili vzepřít - nově příchozí obyvatel nedostal jen svůj pokoj, postel a skříňku, ale s pokojem i malou rostlinku v květináči. Byl to dárek, o který se měl starat jen on, ne ošetřující personál. Zdá se to jako drobnost, ale když si to celé promyslíme, nepřekvapí nás, že tomuto zařízení se výrazně podařila snížit apatie i úmrtnost nových klientů - a to rozhodně drobnost není!

Ideální zahradní terapeut v sobě spojuje schopnosti dobrého psychologa, ergoterapeuta i zahradníka, ale příroda na nás nepůsobí pouze při organizovaných programech. Výzkumy prokázaly například i jednoznačný pozitivní vliv zeleně za okny kanceláře na spokojenost zaměstnanců. Lidé, kteří měli výhled z okna na šedivé zdi, udávali mnohem větší míru osobní nespokojenosti i častější nemocnost než ti, kteří viděli do zahrady. I samotné trávení času v dobře navrhnuté a správně pěstované zahradě dokáže zapůsobit na samotné základy lidské přirozenosti. Taková zahrada přirozeným a velmi příjemným způsobem působí na všechny smysly a jejich prostřednictvím na celý organismus.

Pomalu i k nám už pronikají informace o zahradní terapii. Doufejme, že brzy bude i v naší zemi běžné využívání léčebného potenciálu zahrady. 

A tak zkusme uprostřed každodenního shonu pamatovat na to, že jedním z nejlepších dárků, který můžeme věnovat, je malý zakořeněný lístek v barevném květináči.


Mgr. Zdena Rezková

Permakultura je vytvoření malého ráje
zde na zemi. (Bill Mollison)

Více o permakultuře najdete zde.

Člověk může být opravdovým člověkem jen v přiorozené harmonii s přírodou, zvířaty, rostlinami, větrem a vodou, nebem a zemí.
(Klaus-Michael Meyer-Abich)