Živá potrava

Od jedů ke zdraví

Mnoho položek v lidské stravě je během produkce do jisté míry vystaveno působení některé formě pesticidů. Po mnoha letech mlčení, si vědci a lékaři na celém světe postupně začínají uvědomovat, že zbytky pesticidů, které se nacházejí na povrchu ovoce a zeleniny představují velké zdravotní riziko. "Pesticidy se občas testují jednotlivě, ale není nic známo o tom, jak působí pesticid A a pesticid B společně a co se stane pak. Když uvážíte, že každý z nás má ve svém těle stovky chemikálií, které před 50 nebo 60 lety na planetě neexistovali, pak si uvědomíte složitost problému" uvedl Vyvyan Howard, vedoucí odborného týmu z university v Liverpoolu, který se touto problematikou zabývá.

Ovoce a zelenina jsou chemicky ošetřovány nejen během pěstování, ale i při manipulaci v obchodě. Před sklizní i v jejím průběhu jsou aplikovány pesticidy ve formě insekticidů, fungicidů, herbicidů, látek na hubení roztočů a hlodavců apod. Například jablka jsou takto ošetřena v průměru až 28 krát. Pro dosažení lepšího vzhledu při prodeji se nanáší parafin.

Žrádlo pro Frankensteina aneb mafie nechá pozdravovat

Geneticky a technologicky je dnes vše možné. Tak mohou být např. jednotlivé proteiny vyrobeny z ropy. Vyrábí se náhrady vajíček z drůbežího peří, mléko z odpadů z porážek, čokoláda z prasečí krve. Jsou celosvětově patentované a levné. Měly by však být ze zákona označené. Praxe je však většinou jiná.

Vše se odehrává za polstrovanými dveřmi a dobře utěsněnými kulisami. Media přes velkou hromadu špíny přehodí deku a pravda prosvitne jen málokdy.
(Zdroj: Johann Müller - Bundesanstalt für Milchwirtschaft Passing)

Jedovaté věcičky do dětské kašičky

Americké děti přijmou v potravě do 5 let takové množství pozůstatků pesticidů, kolik je tolerováno pro dospělého člověka na celý život
(Zdroj: Biobiebel)

Organismus dětí v předškolním věku je vzhledem k jejich váze zatížen chemikáliemi až 12x více než organismus dospělých.

Fast food

Dobrou chuť! V médiích nám herci, zpěváci ba i politici doporučují bohužel nechutná jídla. Už chybí jen papež s pizzou.

Pravda je však na hony vzdálena tomuto třpytivému světu. Vaření je "out". Zhruba 1/3 našich obyvatel se stravuje ze zmražených dobrot a fast food. Znají mladí lidé už vůbec něco jiného než řetězce rychlého občerstvení?

Na to můžete vzít jed!

Vědecká studie v Belgii prokázala, že 10% typů rakoviny je způsobena pesticidy používanými v zemedělství. Další předmětem výzkumů jsou hnojiva, herbicidy... celkově se předpokládá, že tvoří příčinu 30% rakovinových onemocnění a neplodnosti. Což potvrzuje i to, že většina zemědělců má nadprůměrné problémy s dýcháním, neplodností, mozkovými poruchami a onemocněním kůže. Škodí si sami používáním stále se zvyšujícím množstvím herbicidů a pesticidů a dalších chemikálií.(zdroj:čas. Wohnung+Gesundheit3/06). 

Doktorské práce o zdraví králíků zjisťovaly kvalitativní rozdíl mezi ekologickým a běžným krmivem pro zvířata. V první generaci králíků nebyly žádné pozorovatelné změny v jejich zdraví. Již v druhé generaci měli králíci, kteří dostávali běžné krmivo výrazné problémy s onemocněním zubů a kloubů oproti Bio-králíkům. Ve třetí generaci trpěli konvenční králící silnou neplodností. Králíci, kteří byli krmeni po tři generace bio-krmivem neměli s potomstvem žádné problémy. I u lidí se ukážou problémy se zdravím kvůli špatné výživě až po několika letech, dokonce desetiletích. Pokud jíme špatně, škodíme nejen svému zdraví, ale ovlivňujeme zdraví i našich dětí a vnuků...

Německo musí vydat každý rok na zdravotní problémy způsobené špatnou výživou 75Miliard eur.

Kritické problémy dnešního "chemického zemědělství":

  • Masový chov dobytka je ekonomicky efektivní, ale ekologicky škodlivý a neetický.
  • Zemědělství je z 15% zodpovědné za skleníkový efekt.
  • Půda je díky chemikáliím poškozená a ztrácí svoji úrodnost.
  • Škodlivé látky se vsakují do země a ničí půdní život.
  • Naše kulturní krajina se stává monotónní. Mnoho druhů rostlin a živočichů nenalezne úkryt a vymírají.
  • Hnojiva a další chemikálie otravují vodu. Řeky transportují nitráty a pesticidy do moře.
  • Podzemní voda, náš nejcennější část potravy je ohrožována. Dnes se vyrábí 116 000 chemikálií.
  • Příprava vody je stále dražší. V roce 1870 byla voda filtrována jednou. 1955 musela být chemicky upravená třikrát. Dnes osmkrát!
  • Chemický průmysl se úspěšně rozrůstá - v posledních 40 letech stoupla spotřeba chemikálií a umělých hnojiv pětkrát!

 

Hnojiva, herbicidy a další chemikálie se drží v půdě 20-80let. Už chápete, že každý kus neponičené půdy bude mít za chvíli velkou cenu? Proto nemá nejmenší smysl používat vynálezy chem. průmyslu i na své zahradě. Existuje spousta jiných metod, jak dosáhnout úrodnosti půdy a zdravé úrody - např. díky mulčování, smíšeným kulturám a jiným vynálezům, o kterých se dočtete na těchto webových stránkách.

V naší republice je stále málo možností zakoupení bio potravin. Není poptávka, není ani nabídka. V západní Evropě je předepsané procento bio potravin v každém obchodě. Jak vyjít z tohoto bludného kruhu? Pěstovat si svoji zdravou stravu ! :)

Lucie Komendová

Co jsou to pesticidy, biocidy a fungicidy?

Pesticidy jsou chemické prostředky, které se užívají k zamezení ztrát na kulturních rostlinách, zásobách potravin i krmiv. Podle biologické účinnosti se dělí na insekticidy, herbicidy, fungicidy, rodenticidy a další. S rozšířením aplikace pesticidů vzniklo však i mnoho problémů. Dostalo se tak do oběhu tisíce tun chemických sloučenin, mnohdy dosti toxických nebo s jinými nežádoucími vlastnostmi. Nadměrné používání pesticidů a jiných cizorodých látek se projevuje v konečné fázi zvýšenou zátěží organismů a narušení jejich fyziologických procesů. Pesticidy se dnes používají na 95 % zemědělské půdy.

Účinku pesticidních látek jsou vystaveny všechny složky biosféry - vzduch, půda, voda, ale i rostliny a živočichové.(http://pesticidy.arnika.org/).

K produkci nablýskaných jablek se používá růst. regulátor Daminozid. Tento jed způsobuje stejnou velikost jablek a jejich zrání ve stejnou dobu, aby mohly být sklízeny všechny najednou. Daminozid patří k nejhorším rakovinovým pesticidům.

Pesticidy jsou ve vysoké míře zodpovědné za neplodnost. 15-20% párů v postindustriálních státech nemohou mít děti.

Biocidy - jak již jméno napovídá, prostředky k hubení všeho živého. Chemický průmysl si však přeje, aby to tak zůstalo. Biocidy jsou totiž dobrý obchod - roční světový zisky jsou kolem 650Miliard korun. Spotřeba r. 1992 a 1993 stoupla o 10% (zpráva rakouského odboru živ. prostředí). Jedové El Dorado Evropy je Španělsko. Obyvatelstvo španělské zemědělské provincie Almeria trpí extrémně vysokým procentem rakovinových onemocnění.

Hnojiva aneb saláty s nitráty

Minerální hnojiva se používají ve velkém množství - v Rakousku je to např. 400 000 tun ročně. Nejčastější složkou hnojiv jsou nitráty. Nitráty jsou předstupněm soli nitritu, který v kyselém prostředí (tedy žaludku) reaguje s ostatními látkami a přeměnuje se na Nitrosamin. Toxikolog Hans Wolf osvětluje výstrahu před nitrosaminem: " Jsou to látky, z kterých pochází vysoké ohrožení rakoviny. Při dalších reakcích z nich vznikají N-Nitroso sloučeniny, které jsou silně karcinogenní. NItrir kromě toho také váže červené krvinky. V důsledku toho se netvoří methemoglobin , který oslabuje transport kyslíku červenými krvinkami.

Permakultura je vytvoření malého ráje
zde na zemi. (Bill Mollison)

Více o permakultuře najdete zde.

Člověk může být opravdovým člověkem jen v přiorozené harmonii s přírodou, zvířaty, rostlinami, větrem a vodou, nebem a zemí.
(Klaus-Michael Meyer-Abich)