Proces navrhování

Řešení budou rozdílné pro každé místo a zahradu.
Každé místo má jiné klima, půdní podmínky a původní vegetaci, která musí být zohledněna stejně jako potřeby, záliby, zájmy a životní styl každé rodiny.

 1. CO SI PŘEJETE ... ?

Nejdříve od nás dostanete dotazník, který vám pomůže lépe se rozmyslet, co od zahrady očekáváte a co všechno byste v ní chtěli mít.

2. NÁVŠTĚVA, ZAMĚŘENÍ, VZORKY

Každé místo navštívíme a promluvíme si s vámi o budoucím využití zahrady. Zahradu také nafotíme, zaměříme (sami či s pomocí geodeta) a odebereme vzorky půdy.

3. KALKULACE PROJEKTU A SMLOUVA

Sepíšeme s Vámi smlouvu, kde bude stanovena předběžná kalkulace projektu na základě vašich požadavků.

4. VYPRACOVÁNÍ STUDIE

Zpracujeme 1. fázi projektu - studii; vždy 1 - 3 návrhy kompozičního uspořádání, ze kterých si vyberete jeden, který se vám bude více zamlouvat.

Návrhy zahrad - vizualizaceNávrhy zahrad - vizualizaceNávrhy zahrad - vizualizaceNávrhy zahrad - vizualizace

Ke studii patří také prostorové zobrazení návrhu formou skic či vizualizací, u větších projektů eventuálně model

Návrhy Zahrad - vypracováníNávrhy Zahrad - vypracováníNávrhy Zahrad - vypracováníNávrhy Zahrad - vypracování

5. ZPRACOVÁNÍ PROVÁDĚCÍHO PROJEKTU

Vybraný návrh zpracujeme do finální podoby - prováděcího projektu.

Součástí prováděcího projektu je kromě textová části s popisem návrhu a údržbou také  výkaz výměr a osazovací plán

Návrhy Zahrad - osazovací plánNávrhy Zahrad - osazovací plánNávrhy Zahrad - osazovací plánNávrhy Zahrad - osazovací plán

či technické detaily

Návrhy Zahrad - technické detailyNávrhy Zahrad - technické detailyNávrhy Zahrad - technické detailyNávrhy Zahrad - technické detaily

6. ZASTUPOVÁNÍ A PROJEDNÁNÍ NA ÚŘADECH

Pro objekty, které vyžadují stavební povolení, územní řízení atd. zpracováváme dokumentaci pro tato povolení, včetně inženýrské činnosti.

7. REALIZACE

V případě zájmu vám pomůžeme také zahradu zrealizovat.


CENA PROJEKTU ZAHRADY

Cena za projekt zahrady se odvíjí od velikosti pozemku, náročnosti terénních úprav, množství vámi dodaných materiálu a zejména od požadavků na zahradu. Na základě vašich požadavků bude provedena předběžná kalkulace projektu a stanovená cena nebude překročena.

Po odevzdání studie požadujeme zálohu ve výši 50% z celkové předběžné kalkulované ceny projektu. Doplatek proběhne při předání finálního projektu.

Návrhy a technické detaily drobných zahradních staveb - od 3'000,- Kč
Altány, zahradní domky, pergoly, krby…

Projekty koupacích jezírek - od 5'000,- Kč

Malé projekty - od 3'000,- Kč
Část zahrady, atrium, předzahrádka, terasa,....

Střední projekty - od 12'000,- Kč
Rodinná zahrada, Firemní areál, ...

Velké projekty - dle honoráře ČKA
Veškeré stupně projektové dokumentace - studie, dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro provedení stavby, stavební dozor.

Konzultace - 600 Kč/hod + doprava 

Cena dopravy: 7 Kč/km

Konzultace trvá dle potřeby. Většinou dostačují 1-3 hodiny pro splnění Vašich požadavků. V případě, že se rozhodnete pro vypracování projektu, částku za konzultaci odečteme od ceny projektu.

 

Pro vypracování projektu nám pomohou tyto podklady:

  • Katastrální mapa v měřítku.
  • Půdorys domu 1.NP
  • Geodetické zaměření pozemku s vrstevnicemi (v případě svažitého terénu) a stávající vegetací, kterou si přejete zachovat
  • Hydrogeologický průzkum

 

 

Permakultura je vytvoření malého ráje
zde na zemi. (Bill Mollison)

Více o permakultuře najdete zde.

Člověk může být opravdovým člověkem jen v přiorozené harmonii s přírodou, zvířaty, rostlinami, větrem a vodou, nebem a zemí.
(Klaus-Michael Meyer-Abich)